Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2136 P3.a. Länsimainen klassinen musiikki I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustuntemus länsimaisen klassisen musiikin historiasta, tyylisuunnista ja kulttuurisista käytännöistä. Hän osaa myös suhtautua kriittisesti musiikinhistorialliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Länsimainen klassinen musiikkikulttuuri: aikakaudet, lajit, tyylit, estetiikat, ideologiat ja yhteiskunnalliset käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus JA kuuntelukoe
TAI erityistapauksessa kirjatentti JA kuuntelupäiväkirja
Kurssi järjestetään lukuvuosittain.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Muu
tai
Kirjallinen tentti ja Muu
englanniksi:
Kirjallinen tentti ja Muu
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti ja Muu

Osallistuminen opetukseen JA harjoitustyöt JA kuuntelupäiväkirja
TAI
Kirjatentti JA kuuntelupäiväkirja.
Opintojakso suoritetaan luentokurssina suomeksi, kirjatenttinä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Burkholder – Grout – Palisca: A History of Western Music, 7. tai 8. painos (luvut 1, 3–4, 9, 11, 14, 18–19, 23–25 ja 31)
+ kuuntelumateriaali (The Norton Recorded Anthology of Western Music, valikoiden).
Ohjeet kirjatenttiä ja kuuntelupäiväkirjan laatimista varten oppiaineen www-sivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.