Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2173 P3.d. Eurooppalainen kansanmusiikki ja ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit 3 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja tunnistaa eurooppalaisen kansanmusiikin ja ulkoeurooppalaisten kulttuurien eri musiikinlajien musiikillisia piirteitä, ymmärtää niiden kulttuurisia yhteyksiä ja hänellä on yleiskäsitys kansanmusiikin tutkimuksen ja etnomusikologian päälinjoista.

Sisältö

Euroopan eri alueiden kansanmusiikin ja ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien lajit kulttuurisine yhteyksineen sekä kansanmusiikin tutkimuksen ja etnomusikologian pääsuuntaukset.

Toteutustavat

Luentokurssi JA kuuntelukoe TAI erityistapauksessa kirjatentti JA kuuntelukoe.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Muu
tai
Essee ja Muu
tai
Kirjallinen tentti ja Muu
englanniksi:
Kirjallinen tentti ja Muu
tai
Essee
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti ja Muu
tai
Essee

Osallistuminen opetukseen JA harjoitustyö(t) JA kuuntelukoe
TAI
Essee JA kuuntelukoe
TAI
Kirjatentti JA kuuntelukoe.

Luentokurssina opintojakso suoritetaan suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ling: Europas musikhistoria: folkmusiken 1730–1980 + oheiskasetit (kirjastossa); May (toim.): Musics of Many Cultures; Rice, Porter & Goertzen, The Garland Encyclopedia of Worlds Music, Volume 8, Europe + oheis-cd-levy; Titon (toim.): Worlds of Music, 4. painos + oheis-cd-levyt (kirjastossa).

Kirjallisuus- ja kuuntelumateriaalin tarkempi kuvaus oppiaineen intra -sivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.