Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0065 P3a Maisemakuvaston muuttuvat esitystavat 2 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia maisemakuvia ja -kuvastoja sekä hahmottamaan niiden erilaisia kehitysvaiheita.

Sisältö

Jaksolla tutustutaan maiseman visuaalisen esittämisen historiaan ja harjoitellaan erilaisten maisemakuvien tulkintaa.

Toteutustavat

Luento tai verkkokurssi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti ja Essee

Osallistuminen verkossa tapahtuvaan opetukseen ja harjoitustyö, kirjallinen tentti tai essee.

Korvaava suoritusmahdollisuus englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.