Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0066 P3b Erilaiset kulttuurimaisemat 2 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Eeva Raike

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kulttuurimaiseman, miten se on syntynyt ja miten vanhoja kulttuurimaisemia vaalitaan. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan kulttuurimaisema, joka on aina alueellinen ja ajallinen kokonaisuus. Se ei ole kokoelma yksittäisiä kohteita ja irrallisia alueita, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, joiden valikoituihin kohtiin ne ovat syntyneet, juurtuneet ja kehittyneet.

Sisältö

Jaksolla lähestytään kultturimaisemaa/maisemia vaihtuvien teemojen kautta.

Toteutustavat

Luento ja harjoitustyö, kirjatentti tai kirjallisuusessee

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Korvaava suoritusmahdollisuus englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: 

Valitaan teeman mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.