Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0011 P1 Johdatus maisemantutkimukseen 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professori Maunu Häyrynen

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käsityksiin maisemasta, tilasta, ympäristöstä ja paikasta. Hän hahmottaa maisemantutkimuksen ja sen lähialat monitieteisenä kenttänä sekä sen keskeiset tutkimus- ja sovellusalueet.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa katsauksen humanistisen maisemantutkimuksen toiminta-alueeseen ja kyseenalaistaa tavanomaisia käsityksiä maisemasta. Jaksolla annetaan yleiskuva maisemantutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja lähestymistavoista sekä alan tieteenalataustoista ja sovellustavoista.

Toteutustavat

Luento ja harjoitukset, itsenäistä työskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.