Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0026 P2 Suomalainen maisema 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori Silja Laine ja yliopisto-opettaja Eeva Raike

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle tulee ymmärrys maiseman muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja mekanismeista. Opiskelija oppii arvioimaan, miten mm. luonnontekijät ja ihmistoiminta ovat eri aikakausina muovanneet maisemaa. Tämän jälkeen maiseman muutosten näkeminen historiallisesta näkökulmasta aukeaa.

Sisältö

Lähtökohtana ovat erilaiset maisematekijät, maiseman aluerakenne sekä maiseman muutosprosessi. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään muinais-, maanviljelys- ja kaupunkimaiseman muutokseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja sekä tuoda esiin tähän liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät. Kurssi sisältää myös pakollisen kenttäpäivän.

Toteutustavat

Luennot ja pakolliset kenttäpäivät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentosarjan alussa ilmoitetaan tenttiin tulevat artikkelit.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.