Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0064 P5 Maisemantutkimuksen kenttätyö 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy maisemantutkimuksen kenttätyömenetelmiin, maastohavaintojen tekoon sekä dokumentointiin. Opiskelijalle syntyy alustavia valmiuksia tehdä maisemainventointia ja maisemahistoriallisia selvityksiä.

Sisältö

Kenttäpäiviä edeltävänä ennakkotehtävänä opiskelijat keräävät kenttäkohteesta tutkimusmateriaalia, jota esitellään yhteisissä tapaamisissa. Kenttäpäivinä tehdään ryhmissä maastohavainnointia ja maiseman dokumentointia ennakkotapaamisissa jaettua tutkimuskirjallisuutta soveltaen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot ja kenttätyöskentely .

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Luettava kirjallisuus jaetaan aina kenttäkurssin aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.