Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1036 A3a Kulttuurien välinen kommunikaatio 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan itseyden ja toiseuden, meidän ja muiden välistä vuoropuhelua sekä sopeutumisen ja stereotypisoinnin mekaniikkaa, joita valotetaan eri aikatasoista ja alueilta nostettavilla esimerkeillä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään muuttoliikkeitten historiaan, niiden tutkimustraditioihin sekä poliittisiin ratkaisuihin, joita on tehty siirtolaispolitiikassa eri maissa. Opiskelija oppii kommunikoimaan eri kulttuureista ja kommunikaatiosysteemeistä peräisin olevien henkilöiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Kirjallinen tentti

Kirjallisuus, Ks. opinto-oppaan kohta Kupe A5 Ylirajaisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.