Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1045 A3b Ylirajaisuus ja toiseus 3 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua vähemmistöä koskeviin kysymyksiin ja keskusteluun monikulttuurisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan yhtä etnistä, kielellistä, uskonnollista tai sukupuolista vähemmistöä ja perehdytään sen kautta etnisyyttä ja identiteettiä koskevaan keskusteluun. Opiskelija syventää tietämystään vähemmistöjä koskevasta tiedosta valtiollisella, paikallisella ja yksilötasolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opintojakson voi myös korvata kirjatentillä (3 op) syys- ja kevätlukukaudella 2013 - 2014, periodit I-IV

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Vaihtoehtoisena suorituksena voi olla ryhmätyönä toteutettava vähemmistöä käsittelevä näyttely tai dokumenttifilmi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa. SKS, Helsinki 1999. (sivut 116–521) (3 op) (Haanpää)

Foucault, Michael: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus, Helsinki 1998. (sivut 7–434) (3 op) (Sivula)

Foucault, Michael: Tarkkailla ja rangaista. Otava, Helsinki 2001. 475 s. (3 op) (Sivula)

Harinen, Päivi (toim.): Kamppailuja jäsenyyksistä: etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2003. 358 s. (3 op) (Haanpää)

Korkiasaari, Jouni & Tarkiainen Kari: Suomalaiset Ruotsissa. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 3. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2000. 546 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Björklund, Krister & Koivukangas, Olavi (toim.): Suomalaiset Euroopassa. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 6. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2008. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Kostiainen, Auvo (toim.): Historian vähemmistöt. Turun historiallinen yhdistys, Turku 1994. 216 s. ja Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Atena, Jyväskylä 1998. 237 s. (3 op) (Sivula)

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi, Inari 1997. 136 s. ja Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. SKS, Helsinki 2003. 295 s. (3 op) (Haanpää)

 

Siikala, Anna-Leena & Klein Barbo & Mathisen Stein R. (eds.): Creating Diversities. Folklore, Religion and the Politics of Heritage. Studia Fennica Folkloristica. Finnish Literature Society, Helsinki. 2004. 305 s. (3 op) (Haanpää)

Thompson, E.P: Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri. Valta, kulttuuri ja perinnäistavat 1700–1800-lukujen Englannissa. Gaudeamus, Helsinki 1996. 286 s. (3 op) (Sivula)

Åström, Anna-Maria et al.:Gränsfolkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv,Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2001. 479 s. (3 op) (Haanpää)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.