Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1042 A4a Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija suorittaa itsenäisesti työharjoittelun kulttuurialalla. Hän verkostoituu ja hankkii käytännön työkokemusta.

Sisältö

Yhteistyökumppanin, kuten museon, kylätoimikunnan, kunnallisen kulttuuritoimen, matkailuyrityksen tms., kanssa tehtävä kirjallinen, visuaalinen tai kokeileva harjoitustyö. Opiskelija työskentelee yhteistyökohteessaan 2 - 3 kuukautta noin 30 tuntia viikossa. 5 op myönnetään 360 tunnin kestävästä kulttuurialan työharjoittelusta. Harjoitteluun voi liittyä myös osallistuminen kansallisen tai kansainvälisen kongressin järjestämiseen. Harjoittelussa saamaansa kokemusta ja keräämäänsä aineistoa opiskelija voi hyödyntää opinnäytetöissään. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii kirjallisen raportin, jossa hän reflektoi kriittisesti harjoittelukokemuksiaan opintojensa kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Myös kesäharjoittelu on mahdollinen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ ja Työharjoittelu ja Portfolio

Suorituskieli suomi, ruotsi tai englanti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.