Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön professori tai yliopisto-opettaja, historian lehtori tai muu suorituksen vastaanottava opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus on tarjota opiskelijalle mahdollisuus erikoistumiselle tai suuntautumiselle.

Sisältö

Opiskelija voi sijoittaa tähän opintojaksoon erikoiskursseja tai kirjallisuutta oheisen luettelon mukaan. Kohtaan voi sijoittaa ulkomailla suoritettuja opintoja. Osa suorituksista voi olla seminaari- tai luentokursseja, joita arvioidaan luentopäiväkirjan, luentotentin, harjoitustyön tai seminaariraportin perusteella. Korvaavuuksista sovitaan historian lehtorin tai kulttuuriperinnön yliopisto-opettajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Harjoituskurssi, luentokurssi tai muu valinnainen suoritus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti

Muusta valinnaisesta suorituksesta sovitaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusluettelo:

HUOM! Yksittäisestä teoksesta voi sisällyttää tutkintoon vain yhden suorituksen.

 

Neuvotteluja kulttuuriperinnöstä  

 

 1. Artikkelipaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää (2 op)

 

Aarnipuu, Petja: Tilallista kerrontaa Turun linnassa. Elore 1/2007. http://www.elore.fi

Lukin, Karina: Poissaolevan politiikkaa. Historia ja perinteinen kulttuuri nenetsien etnisyyden rakennusaineina. Elore 2/2005. http://www.elore.fi

Lumley, Robert: Debate on Heritage Reviewed. – Corsane, Gerard (ed.), Heritage, museums and galleries: an introductory reader. Routledge, London 2005. (sivut 15-25)

 

 

 1. Artikkelipaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori Anna Sivula (2 op)

 

Gustafsson, Lotten: Medival Selves and Current Communities. Playing with Identity and Intersection of Rootedness and Mobility Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity. Botkyrka, Tumba 2000. (sivut 158-176)

Aronsson, Peter: Historiekultur i förändring. Makten over minnet. Historiekultur i förändring. (red. Peter Aronsson). Studentlitteratur, Lund 2000. (sivut 7-33)

Torsti, Pilvi: Historiapolitiikkaa tutkimaan – Historian poliittisen käytön typologian kehittelyä.. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=119

 

 1. Artikkelipaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula (2 op)

 

Kirhenblatt-Gimblett, Barbara: Theorizing Heritage. Etnomusicology. Vol 39, No 3/1997. (sivut 367-380)  http://www.nyu.edu/classes/bkg/web/semheritage.pdf

Swenson, Astrid: "Heritage", "Patrimoine" und "Kulturerbe“.  – Hemme, Dorothee, Tauschek, Markus und Regina Bendix, (Hg.), Prädikat „Heritage“. (sivut 53-71) http://books.google.fi/books?id=W3ANMXqZrPkC&printsec=frontcover&dq=Pr%E4dikat+Heritage&source=bl&ots=Wz4Fh0X-Vi&sig=aJD2zS6GRV

Tuomi-Nikula, Outi: Kotiseutu kulttuuriperintöprosessina. Elore 1/2009. http://www.elore.fi

 

 

Kulttuuriperintö ja kriittisyys

 

Benton, Tim (ed.): Understanding Heritage and Memory. Manchester University Press, Manchester & New York 2010. 328 s. (3 op) (Haanpää)

Cameron, F & Kenderdine, S. (eds.): Theorizing Digital Culture Heritage: A Critical Discourse. Cambridge, MA, MIT Press 2007. 480 s. (4 op) (Haanpää)

Hamilton, Paula & Shopes, Linda (eds.): Oral History and Public Memories. Temple University Press, Philadelphia 2010. 320 s. (3 op) (Haanpää)

Harrison, Rodney: Understanding the Politics of Heritage. Manchester University Press, Manchester & New York 2010. 336 s. (3 op) (Haanpää)

Kalela, Jorma: Making History. The Historian and Uses of the Past. Palgrave Macmillan 2012. 224 s. (2 op) (Sivula)

Sorensen, Stig & al. (eds.): Heritage Studies: Methods and Approaches. Routledge, New York 2009. 340 s. (3 op) (Haanpää)
West, Susie (ed.): Understanding Heritage in Practice. Manchester University Press 2010. 340 s. (3 op) (Haanpää)

 

 

 

 

Ammattikuntien kulttuuriperintö

 

Chartier, Roger: The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries. Polity Press, Cambridge 1994. 126 s. (2 op) (Sivula)

Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. SKS, Helsinki 2000. 344 s. (3 op) (Sivula)

Klinge, Matti: Professoreita. Otava, Helsinki 1990. 238 s. (2 op) (Sivula)

Michelsen, Karl-Erik: Viides sääty. Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa. SHS, Helsinki 1999. 407 s. (3 op) (Sivula)

Pöysä, Jyrki: Jätkän synty: tutkimus sosiaalisen kategorian muotoutumisesta suomalaisessa kulttuurissa ja itäsuomalaisessa metsätyöperinteessä. SKS, Helsinki 1997. 460 s. (3 op) (Haanpää)

Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. SKS, Helsinki 2000. 270 s. (2 op) (Haanpää)

Tuomi-Nikula, Outi: Keskipohjalaisen kalastajan vuosi, Kansatieteellinen arkisto 32. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1982. 392 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Arkihistoria, mikrohistoria ja pienen mittakaavan kulttuuriperintö

 

Ariés, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa. Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. Kustannusosakeyhtiö Nemo, Helsinki 2001. 426 s. (3 op) (Sivula)

Kortelainen, Kaisu: Penttilän sahayhteisö ja työläisyys: muistitietotutkimus. SKS, Helsinki 2008. 300 s. (2 op) (Haanpää)

Kurth, Rami & Soikkanen, Timo (toim.): Yksilö ja yhteisö. Henkilöhistoriallinen keskustelu Suomessa 1930-luvulta 2000-luvulle. Turun yliopisto, Turku 2006. 307 s. (2 op) (Sivula)

Levi, Giovanni: Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa. Tutkijaliitto, Helsinki 1992. 255 s. (2 op) (Sivula)

Peltonen, Matti: Mikrohistoriasta. Gaudeamus, Helsinki 1999. 173 s. (2 op) (Sivula)

Sappinen, Eero: Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä. Kansatieteellinen arkisto 46. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 2000. 509 s. (4 op) (Haanpää)

Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. SKS, Helsinki 2000. (sivut 9-366) (2 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Folklore, uskonto ja kulttuurinen ajattelu

 

Apo, Satu: Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Hanki ja jää, Helsinki 1995. 252 s. (2 op) (Haanpää)

Anttonen, Pertti: Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. SKS, Helsinki 2005. 212 s. (3 op) (Sivula)

Anttonen, Pertti & Kuusi, Matti: Kalevala-lipas. Uusi laitos. SKS, Helsinki 1999. 336 s. (3 op) (Haanpää)

Anttonen, Veikko: Ihmisen ja maan rajat. Pyhä kulttuurisena kategoriana. SKS, Helsinki 1996. 218 s. (2 op) (Haanpää)

Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara. Rituaalisen rajanvedon analyysi. Vastapaino, Tampere 2000. 277 s. (2 op) (Haanpää)

Fingerroos, Outi et al. (toim.): Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. SKS, Helsinki 2004. (sivut 7-276) (2 op) (Haanpää)

Heinonen, Meri & Tunturi, Janne (toim.): Pahan tiedon puu. Gaudeamus, Helsinki 2003. 319 s. (2 op) (Sivula)

Heinonen, Meri (toim.): Ikuisuuden odotus. Uskonto keskiajan kulttuurissa. Gaudeamus, Helsinki 2000. 262 s. (2 op) (Sivula)

Hovi, Tuija et al.: Uskonto ja sukupuoli. Yliopistopaino, Helsinki 1999. 361 s. (3 op) (Haanpää)

Kalevala (uusi laitos) ja Nenola, Aili & Timonen, Senni (toim.): Louhen sanat. Kirjoituksia kansanperinteen naisista. SKS, Helsinki 1990. 263 s. (5 op) (Tuomi-Nikula)

Knuuttila, Seppo: Kansanhuumorin mieli. Kaskut maailmankuvan aineksina. SKS, Helsinki 1992. 343 s. (3 op) (Haanpää)

Sulkunen, Irma: Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700–1800-luvulla. Gaudeamus, Helsinki 1999. 157 s. 2 op (Sivula)

 

 

Historiakulttuuri ja historiallisen kulttuuriperinnön representaatiot

 

Aarnipuu, Petja: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana. SKS, Helsinki 2007. 300 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. SHS, Helsinki 1996. 240 s. (2 op) (Sivula)

Aronsson, Peter: Historiebruk: att använda det förflutna. Studentlitteratur, Lund 2004. 327 s. (3 op) (Sivula)

Fewster, Derek: Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History. SKS, Helsinki 2006. 555 s. (6 op) (Sivula)

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki 2000. 270 s. (2 op) (Sivula)

Kuparinen, Eero: Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia. Atena, Jyväskylä 1999. 384 s. (3 op) (Sivula)

Vilkuna, Kustaa H. J.: Paholaisen sota. Teos, Helsinki 2006. 352 s. (2 op) (Sivula)

 

 

Kaupunkietnologian tutkimuksia ja näkökulmia

 

Gunnemark, Kerstin: Hembygd i storstad. Om vardagslivets praktik och den lokala identitetens premisser. Skr. från Etnologiska föreningen i Västsverige, Göteborg 1998. 356 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Lappi, Tiina-Riitta: Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. Jyväskylä Studies in Humanties 80. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2007. 229 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Ristilammi, Per-Markku: Mim och verklighet: en studie av stadens gränser. Eskelöv, B. Östlings bokförl. Symposion 2003. 149 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut. Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. Suomen Antropologinen Seura, Helsinki 1996. 428 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Åström, Anna-Maria & Korkiakangas, Pirjo & Olsson, Pia (eds.): Memories of my Town: The Identities of Town Dwellers and Their Places in Three Finnish Towns. Studia Fennica Ethnologica 8. Finnish Literature Society, Helsinki 2004. 248 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

 

 

 

Ylirajaisuus

 

Haanpää, Riina & Tuomi-Nikula, Outi (toim.): Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 41, Pori 2013. 430 s. (3 op) (Haanpää)

Jönsson-Korhola, Hannele & Lindgren, Anna-Riitta (toim.): Monena Suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. SKS, Helsinki 2003. 528 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Lewis, Richard D.: When Cultures Collide. Leading Across Culture. Nicholas Brealey International. 600 s. (4 op) (Haanpää)

Liebkind, Karmela et al.: Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Gaudeamus, Helsinki 2004. 319 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Löytty, Olli: Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Teos, Helsinki 2008. 217 s. (2 op) (Haanpää)

Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: etnisyys Suomessa 2000-luvulla. SKS, Helsinki 2006. 308 s. (3 op) (Haanpää)

Puuronen, Vesa (toim.): Valkoisen vallan lähettiläät. Rasismin arki ja arjen rasismi. Vastapaino, Tampere 2001. 232 s. (2 op) (Haanpää)

Saarikoski, Petri & Turtiainen, Riikka & Granö, Päivi (toim.): Raja. Kohtaamisia ja ylityksiä. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja VIII, Pori 2006. 178 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Salo-Lee, Liisa et al: Me ja Muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki 1998. 160 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)  

Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino, Tampere 2003. 322 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset. SKS, Helsinki 1989. 192 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Mentaliteetit ja muisti

 

Bloch, Marc: The royal touch: sacred monarchy and scrofula in England and France. Routledge & Kegan Paul , London 1973. 441 s. (5 op) (Sivula)

Fingerroos, Outi & al. (toim.): Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä. SKS, Helsinki 2006. 304 s. (3 op) (Haanpää)

Klinge, Matti: Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. SKS, Helsinki 2010. 359 s. (3 op) (Sivula).

Knuuttila, Seppo: Tyhmän kansan teoria: näkökulmia menneestä tulevaan. SKS, Helsinki 1994. 202 s. (2 op) (Haanpää)

Portelli, Alessandro: The Battle of Valle Giulia. Oral History and the Art of Dialogue. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin 1997. 350 s. (3 op) (Haanpää)

Koresaar, Ene & al (eds.): Burden of remembering: recollections & representations of the 20 th century. Finnish Literature Society, Helsinki 2009. 252 s. (3 op) (Haanpää)

Ricoeur, Paul: Memory, history, forgetting. University of Chicago Press, Chicago 2004. 642 s. (5 op) (Sivula)

Vilkuna, Kustaa H. J.: Viha, perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. SKS, Helsinki 2005. 623 s.(4 op) (Sivula)

Weber, Max: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY, Helsinki 1990. 2. painos. 250 s. (2 op) (Sivula)

 

 

 

 

Nainen, lapsi ja perhe eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä

 

Ariès, Philippe: Centuries of childhood: Pimlico, London 1996. 414 s. (5 op) (Sivula)

Korkiakangas, Pirjo: Muistoista rakentuva lapsuus: agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1996. 321 s. (2 op) (Haanpää)

Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. SKS,  Helsinki 2006. 670 s. (4 op) (Haanpää)

Lönnqvist, Bo: Ting, rum och barn, Kansatieteellinen arkisto 38. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1992. 429 s. (3 op) (Haanpää)

Segalen, Martine: Historical Anthropology of the Family, Cambridge University Press, Cambridge 1986. 328 s. (4 op) tai saksankielisenä: Die Familie. Geschichte: Soziologie, Anthropologie. Campus Verlag, Frankfurt a. M.  1990. 407 s. (4 op) (Tuomi-Nikula)

Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. SKS, Helsinki 2006. 410 s. (3 op) (Haanpää)

Vakimo, Sinikka: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. SKS, Helsinki 2001. 370 s. (3 op) (Haanpää)

Weber-Kellermann, Ingeborg: Die deutsche Familie: versuch einer sozialgeschichte, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1974. 271 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte. Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1979. 285 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Näkökulmia kulttuuriperinnön tutkimukseen

 

Bergquist, Magnus & Svensson, Birgitta (red.): Metod och minne: etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur 1999. 253 s. (3 op) (Haanpää)

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Natur och kultur, Stockholm 1996. 191 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: Kulturanalyser. Gleerup, Malmö 2001. 180 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Eriksen, Anne & Garnert, Jan & Selberg, Torunn (red.): Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press, Lund 2002. 277 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Foucault, Michel: Tiedon arkeologia. Vastapaino, Tampere 2005. 275 s. (3 op) (Sivula)

Fornäs, Johan: Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia. Vastapaino, Tampere 1998. 400 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. Selected Essays. Basic Books, New York 2000. (sivut 3-233) (4 op) (Tuomi-Nikula)

Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds): The invention of tradition. Cambridge University Press, Cambridge 1992. 322 s. (4 op) (Sivula)

Jönssön, Lars-Eric & Svensson, Birgitta (red.): I industrisamhällets slagskugga: om problematiska kulturarv. Carlsson, Stockholm 2005. 154 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. SKS, Helsinki 2001. 149 s. ja  Aronsson, Peter (red.): Makten över minnet : historiekultur i förändring. Studentlitteratur, Lund 2000. 172 s.  (Tentitään yhdessä, 4 op) (Sivula)

Korkiakangas, Pirjo & Olsson, Pia & Ruotsala, Helena (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos ry, Helsinki 2005. 299 s. (2 op) (Haanpää) 

Lowenthal, David: The heritage crusade and the spoils of history. Viking, London 1996. 338 s. (4 op) (Sivula)

 

 

Paikallisuus kulttuurisena identiteettitekijänä

 

Alasuutari, Petri & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere 1998. 311 s. (2 op) (Haanpää)

Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Hanki ja jää, Helsinki 1995. 386 s. (3 op) (Sivula)

Anttonen, Pertti J. & Magnusson, Leif & Mathisen, Stein R. & Siikala, Anna-Leena (eds.): Folklore, heritage politics and ethnic diversity: a Festschrift for Barbro Klein. Multicultural Centre, Botkyrka 2000. 305 s. (3 op) (Haanpää)

Fewster, Derek (red.): Folket. Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2000. 215 s. (2 op) (Haanpää)

Granö, Päivi & Suominen, Jaakko & Tuomi-Nikula, Outi (toim.): Koti. Kaiho, paikka, muutos. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja IV, Pori 2004. 256 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Hall, Stuart: Identiteetti. Vastapaino, Tampere 1999. 285 s. (2 op) (Haanpää)

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. Vastapaino, Tampere 2004. 295 s. (2 op) (Haanpää)

Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75–76. SKS, Helsinki 1996. 294 s. (2 op) (Haanpää)

Siivonen, Katriina: Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa. Kansatieteellinen arkisto 51. Suomen Muinaismuistoyhdistys, Helsinki 2008. 408 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Populaarikulttuurin perintö

 

Chartier, Roger: The Cultural Uses of Print in Early Modern France. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1987. 354 s. (4 op) (Sivula)

Klinkmann, Sven-Erik: På drömmarnas marknad: ikoner, fantasibilder och klichéer i populärkulturen. Gidblund, Hedemora 2006. 352 s. (3 op) (Sivula)

Peltonen, Matti (toim.): Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. SHS, Helsinki 1996. 343 s. (2 op) (Sivula)

Salmi, Hannu: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, Helsinki 1993. 336 s. (3 op) (Sivula)

Salmi, Hannu & Kallioniemi, Kari (toim.): Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. BTJ kirjastopalvelu, Helsinki 2000. 344 s. (2 op) (Sivula)

 

 

Rakennusperintö ja aineellinen kulttuuri

 

Alfrey Judith & Putnam, Tim: The industrial heritage: managing resources and uses, Routledge, London 1992. 327 s. (4 op) (Sivula)

Kjellman, Gunilla: Varats oändliga tinglighet - en studie om föremål som kulturbärare. 1993. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Korhonen, Teppo: Kuisti: kansatieteellinen tutkimus. Kansatieteellinen arkisto 37. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1991. 645 s. (4 op) (Tuomi-Nikula)

Lillbroända-Annala, Sanna: Från Kåk till kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Ekenäs. Abo Akademis Förlag, Abo 2010. 287 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Nieminen, Aila & Olsson, Pia (toim.): Aineen takaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä. SKS, Helsinki 2011. 344 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Åström, Anna-Maria: Sockenboarne: herrgårdskultur i Savolax 1790–1850, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1993. 424 s. (4 op) (Tuomi-Nikula)

Sammallahti, Leena: Suomalainen sänky: kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa, SKS, Helsinki 2006. 227 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Sarantola-Weiss, Minna: Sohvaryhmän läpimurto: kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, SKS, Helsinki 2003. 442 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Tuomi-Nikula, Outi: Der Altländer Hof im Wandel: Veränderungen der sozialen Strukturen und des Alltagslebens im Alten land bei Hamburg im 20. Jahrhundert, Husum 2006. 262 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Tuomi-Nikula, Outi & Karhunen, Eeva (toim.): Kotina suojeltu talo: arkea, elämää ja rakennussuojelua Suomessa ja Saksassa. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Pori 2007. 345 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Valonen, Niilo & Korhonen, Teppo: Suomalainen piha: rakennushistoriallisia päälinjoja. Multikustannus, Helsinki 2006. 159 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Siirtymäriitit eurooppalaisessa perinteessä

 

Ariès, Philippe: The hour of our death. Knopf, New York 1981. 651 s. (6 op) (Sivula)

Heikinmäki, Maija-Liisa: Suomalaiset häätavat: talonpoikaiset avioliiton solmintaperinteet, Otava, Helsinki 1981. 734 s. (5 op) (Tuomi-Nikula)

Pentikäinen, Juha: Suomalaisen lähtö. Kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. SKS, Helsinki 1990. 272 s. (2 op) (Haanpää)

Sarmela, Matti (toim.): Pohjolan häät. SKS, Helsinki 1981. 200 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Sarmela, Matti: Suomen perinneatlas. Suomen kulttuurin kartasto 2. SKS, Helsinki 1994. 259 s. (3 op) (Haanpää)

Fingerroos, Outi: Haudatut muistot. Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa, SKS, Helsinki 2004. 464 s. (3 op) (Haanpää)

 

 

Suomalainen kansankulttuuri

 

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. SKS, Helsinki 1990. (sivut 1-322) (2 op) (Tuomi-Nikula)

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne. SKS, Helsinki 1988. 319 s. (2 op) (Haanpää)

Vuorela, Toivo: Suomalainen kansankulttuuri. WSOY, Helsinki 1975. (sivut 91-422) (3 op) (Tuomi-Nikula) 

 

Suomalaisen kulttuuriperinnön itäiset ja pohjoiset ulottuvuudet

 

Fingerroos, Outi & Loipponen, Jaana (toim.): Nykytulkintojen Karjala. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 91, Jyväskylä 2007. 325 s. (2 op) (Haanpää)

Lehtola, Veli-Pekka: Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa. SKS, Helsinki 1997. 301 s. (2 op) (Haanpää)

Ruotsala, Helena: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 2002. 471 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutti A-sarja 19/1995. Snellman-instituutti, Kuopio 1995. 277 s. (2 op) (Haanpää)

Siikala, Anna-Leena: Suomalainen šamanismi. Mielikuvien historiaa. SKS, Helsinki 1992. 359 s. (3 op) (Haanpää)

Teinonen, Markku & Virtanen, Timo J. (eds.): Ingrians and Neighbours. Focus on the Eastern Baltic Sea Region. SKS, Helsinki 1999. 241 s. (3 op) (Haanpää)

 

 

Tavat kulttuuriperintönä

 

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (ed.): Svenska vanor och ovanor. Stockholm, Natur och kultur 1991. 295 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Jaakkola, Kaisu: Muuttuva joulu. Kansatieteellinen tutkimus. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1977. 370 s. (3 op) (Tuomi-Nikula)

Karjalainen, Sirpa: Juhlan aika. Suomalaisia vuotuisperinteitä. 3. p. WSOY, Helsinki 1998. 237 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. SKS, Helsinki 2000. (sivut 233-366) (2 op) (Tuomi-Nikula)

Syrjämaa, Taina (toim.): Vallan juhlat. Juhlivan vallan kulttuuri antiikista nykypäivään. Kirja-Aurora, Turku 2003. 256 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Vento, Urpo (toim.): Juhlakirja. Suomalaiset merkkipäivät, Kalevalaseuran vuosikirja 59. SKS, Helsinki 1979. 219 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

 

 

Tuotekulttuurit, kuluttaminen ja vapaa-aika 

 

Bermingham, Ann & Brewer, John (eds.): The Consumption of Culture 1600–1800. Image, Object, Text. Routledge, London 1995. 548 s. (6 op) (Sivula)

Brewer, John & Porter, Roy (eds.): Consumption and the World of Goods. Routledge, London 1994. 564 s. (6 op) (Sivula)

Crossick, Geoffrey & Jaumain, Serge (eds.): Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850-1939. Ashgate, Aldershot 1999. 326 s. (4 op) (Sivula)

Heinonen, Visa: Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki: kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1998. 445 s. (3 op) (Sivula)

Luutonen, Marketta: Tuotesuhteita. Pohdintoja ihmisistä ja tuotteista. Akatiimi Oy, Helsinki 2008. 177 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Ånas, Anna-Maria & Lassila, Janina & Sund, Ann-Helena (red.): Extremt? Etnlogiska analyser av kvinnorock, extremsport och Ultimate Fighting. Rapport 12. Etnologi vid Åbo Akademi, Åbo 2007. 205 s. (2 op) (Tuomi-Nikula)

Strasser, Susan & McGovern, Charles & Judt, Matthias (eds.): Getting and Spending. European and American Consumer Societies in the Twentieth Century. Cambridge University Press, Cambridge 1998. 477 s. (5 op) (Sivula)

 

Lisätietoja

Kaikki sivuaineopiskelijat suorittavat 10 op laajuisen A1 Tutkielmaseminaarin. Heidän ei tarvitse suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.