Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1026 A2b Sukupuoli ja kulttuuriperintö 3 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Historian lehtori Anna Sivula

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuuriseen sukupuoleen ja sukupuolijärjestelmän muotoutumiseen sekä oppii muodostamaan sukupuolittunutta kulttuuriperintöä koskevia tutkimuskysymyksiä.

Sisältö

Kulttuuriperinnön ja sukupuolijärjestelmän vuorovaikutusta käsittelevä luentokurssi tai korvaava suoritus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Luento- ja harjoituskurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

Korvaava kirjallisuus: Joko
Ollila, Anne: Jalo velvollisuus. Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. SKS, Helsinki 1998. 246 s. ja
Ollila, Anne: Aika ja elämä. Aikakäsitys 1800-luvun lopussa. SKS, Helsinki 2000. 163 s.

tai
Badinter, Elisabeth: Mikä on mies? Vastapaino, Tampere 1993. 287 s. ja
Butler, Judith: Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous. Gaudeamus, Helsinki 2006. 271 s.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.