Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1016 A1 Tutkielmaseminaari 10 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja Eeva Raike
Edeltävät opinnot
Perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tieteellistä ajattelua ja saa käsityksen tutkimuksenteon periaatteista. Opiskelija harjaantuu itsenäiseen työskentelyyn ja kykenee tekemään tieteellistä tutkimusta maisemantutkimuksen metodeja soveltaen. Opiskelija saa valmiuden käydä tieteellistä keskustelua ja kykenee argumentoimaan oman tutkielmansa puolesta ja arvioimaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: kaikille koulutusohjelman tutkielmaseminaariin osallistuville yhteisistä orientaatioluennoista sekä oppiainekohtaisista pienryhmissä annettavasta metodiopetuksesta ja tutkielman ohjauksesta. Kurssilla perehdytään luennoin ja harjoitustöin tieteellisen tutkimuksen menetelmiin ja periaatteisiin, esitellään ryhmälle omaa tutkimusprosessia sekä laaditaan noin 20-sivun laajuinen kirjallinen tutkielma. Opintojaksoon sisältyy arkistovierailuja.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely ja itsenäistä työskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu. Huom. kypsyyskokeeseen voi osallistua vasta, kun kirjallisen viestinnän kurssi (koodi EIHS0013) 3 op on suoritettu.

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijat huom! Tutkielmaseminaari on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille. Orientaatioluentoja ei tarvitse suorittaa uudelleen, mikäli opiskelija on osallistunut niihin pääaineensa tutkielmaseminaarissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.