Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1031 A3 Yhdyskuntasuunnittelu 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa maankäytön suunnittelun tasot ja keinot yleispiirteittäin ja on tietoinen niiden normipohjasta. Opiskelija hankkii valmiudet yhteistyöhön kaavoitusviranomaisten kanssa ja kykenee periaatteessa tuottamaan maankäytön suunnittelua palvelevaa selvitystietoa maisemasta kriittisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Kurssin suorittaminen antaa hyvät edellytykset esimerkiksi kaavoitukseen liittyvän opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

Opintojakso esittelee maankäytön suunnittelua kaupungeissa ja haja-asutusalueilla pääpiirteissään sekä perehdyttää niiden säädösperustaan. Käsitellään keskeisiltä osin ajantasainen kaavoitus- ja suojelulainsäädäntö, eri tasojen kaavat sekä kaavoitusprosessin etenemisvaiheet. Harjoitustyön avulla tutustutaan maisemantutkimuksen työtehtävänä tärkeisiin kaavaselvityksiin, niiden reunaehtoihin sekä työskentely- ja raportointikäytäntöihin yhdessä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Mikäli kurssia ei lukuvuotena järjestetä, kurssi suoritetaan korvaavalla kirjatentillä sopimuksen mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Lisätietoja

Opintojakso liittyy koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueeseen. Mikäli kurssia ei lukuvuotena järjestetä, kurssi suoritetaan korvaavalla kirjatentillä sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.