Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1044 A4 Ympäristökasvatus 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja eeva Raike

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kulttuuriympäristön tulkintaan sekä tehdä maisemanäkökulmaan painottuvaa pedagogista opetusmateriaalia.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kulttuuriympäristökasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja suunnitellaan sekä suoritetaan käytännön kokeilu.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset, itsenäistä työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Portfolio
tai
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

joko 2. tai 3. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hannele Cantell (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004

Lisätietoja

Kurssin voi korvata kirjallisuustentillä vain, jos kurssia ei järjestetä.

Opintojakso liittyy koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.