Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1052 A5 Maiseman politiikka 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan maisemaan liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Opiskelija osaa tarkastella maisemaa kulttuurisena konstruktiona, subjektiivisen elämismaailman osana sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallankäytön ja määrittelykamppailujen kohteena. Opiskelija ymmärtää maisemantutkimuksen lähialoilla käytävää maiseman poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen liittyvää keskustelua. Opiskelija osaa tarkastella maisemaa kriittisesti erilaisia teoreettisia näkökulmia ja lähestymistapoja soveltaen.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen ja maiseman välistä suhdetta yksilöllisen paikkakokemuksen sekä yhteiskunnallisten tilakäytäntöjen ja merkityksenantojen näkökulmista. Pohdinnan kohteina ovat mm. maiseman representaatiot, paikkaidentiteetit, maisema ja toiseus, sukupuolitettu maisema ja luonnon politiikka. Teemaan johdattelevien luentojen pohjalta analysoidaan maisemaa kriittisesti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallankäytön ja määrittelykamppailujen kohteena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Henttonen, Maarit: Kansakunnan parhaaksi: suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisena, lääketieteellisenä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena. SKS, Helsinki 2009 sekä Ampuja, Outi: Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä.SKS, Helsinki 2007.

 

Lisätietoja

Opintojakso liittyy koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.