Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1064 A6 Kenttäseminaari 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Silja Laine ja yliopisto-opettaja Eeva Raike
Edeltävät opinnot
Suositellaan maisemantutkimuksen perusopintojen suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee yhdistelemään ja hyödyntämään perusopinnoista saatua tietoa, oppii toimimaan monialaisissa työryhmissä ja hankkii tuntumaa työelämän projektikäytäntöihin.

Sisältö

Opintojakso kohdistuu vaihtelevasti erityyppisiin kulttuuriympäristöihin ja tuottaa niistä laajoja selvitysaineistoja, julkaisuja tai näyttelyitä. Opintojakso toteutetaan projektityönä valitulla kohdealueella, minkä lisäksi siihen voi sisältyä luentoja ja ekskursioita.

Toteutustavat

Ohjattu ryhmätyöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Essee

Muusta valinnaisesta suorituksesta sovitaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso liittyy koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.