Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1071 A7 Valinnaiset opinnot 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professori Maunu Häyrynen ja yliopisto-opettaja Eeva Raike
Edeltävät opinnot
Suositellaan maisemantutkimuksen perusopintojen suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi monipuolistaa maisemantutkimuksen opintojaan, tukea opintojakson teemaan liittyvää opinnäytetyötään tai opintoprojektiaan, laajentaa metodologista tietämystään tai perehtyä uusiin maisemantutkimuksen sovelluskohteisiin.

Sisältö

Jakso voidaan suorittaa aineopintotasoisilla erikoiskursseilla, projektitöillä, lisämetodiopinnoilla tai harjoittelulla. Sisältö vaihtelee lukukausittain ja teemoittain, mutta oppiaineen tuottamissa opintojaksoissa se tukee kenttäseminaaria. Opintojakson voi silti suorittaa myös erillisenä.

Toteutustavat

Vaihtelee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Harjoitustyö(t)
tai
Työharjoittelu
tai
Projekti / käytännön työ
tai
Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Osallistuminen opetukseen

Harjoitus, essee, kirjallinen tentti (esim. voi tenttiä esim. A8b kohdassa olleet kirjapaketit: Rantatupa, Heikki (toim.): Kartta historian lähteenä. Kampus kustannus, Jyväskylä 2000, 143 s. Ja Mökkönen, Teemu: Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista. Suomen ympäristö 34:2006. Helsinki, Ympäristöministeriö 2006, 74 s. JA Frisk, Michael: Historiska kartor. Begrepps- och informationsanalys inför en anpassning till GIS. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Stockholm 2000, 58 s.Tai Rentzhog, Sven, et al.: Digitala historiska kartor. Tillämpningar i GIS för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, Vesterås 2002, 176 s.Tai Kirjallisuus sopimuksen mukaan), essee, harjoitustyö(t), työharjoittelu, projekti/käytännön työ, luento- tai oppimispäiväkirja tai osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijoille tämä opintojakso ei ole pakollinen (sivuaineopiskelijat suorittavat 10 op laajuisen A1 Tutkielmaseminaarin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.