Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1023 A2a Kulttuuriympäristön suojelu ja hoito, tapaustutkimus 3 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professori Maunu Häyrynen
Edeltävät opinnot
Suositellaan maisemantutkimuksen perusopintojen suorittamista.

Osaamistavoitteet

Valinnaisen kohteen avulla tutustutaan kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opiskelija omaksuu lähtötason tiedot kulttuuriympäristön monialaiselle suojelulle ja hoidolle maisemantutkimuksen tehtäväalueena. Opintojakso luo pohjaa tietojen soveltamiselle maisemantutkimuksen kenttäseminaarissa, muissa opintoprojekteissa ja opinnäytteissä.

Sisältö

Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon keskeiset periaatteet, käsitteet, säädökset ja toimintatavat. Vaihtuvan tapaustutkimuksen avulla harjoitellaan kulttuuriympäristön monialaista arvottamista ja suojeluargumentointia osana suojelu- ja suunnitteluprosessia.

Toteutustavat

Luento ja harjoitustyö ja itsenäistä työskentelyä tai essee.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.