Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1024 A2b Maisemansuojelun ja -hoidon toimijat 2 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori Silja Laine
Edeltävät opinnot
Suositellaan maisemantutkimuksen perusopintojen suorittamista

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa maisemansuojelun ja -hoidon erilaiset vastuualueet, toimijoiden välisen työnjaon ja näkemyserot. Opiskelijalle syntyy käsitys maisemantutkimuksen tärkeimmistä yhteistyötahoista ja työympäristöistä maisemansuojelun ja -hoidon alalla. Jakso luo valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn eri toimijoiden parissa maisemansuojeluun ja -hoitoon liittyvien opinnäytteiden ja opintoprojektien yhteydessä.

Sisältö

Jaksolla tutustutaan maisemansuojelun ja -hoidon paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin toimijoihin ja näiden eri rooleihin sekä maiseman erilaisiin käsitteellistämistapoihin.

Toteutustavat

Vierailut ja vierailijaluennot noin 16 h ja itsenäistä työskentelyä, Moodle-verkkoalusta, jossa keskustelualue.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso liittyy koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.