Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0062 P4a Kartat ja ympäristön havainnointi maisemantutkimuksessa 3 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää karttoja ja niiden eroja lähdemateriaalina. Hän oppii vertailemaan eri-ikäisiä karttoja ja tekemään niiden avulla yksinkertaisia maisemanmuutosselvityksiä. Opiskelija tuntee Suomen keskeisimmät kartta-arkistot. Lisäksi opiskelija pystyy havainnoimaan maisemasta ihmisen tekemiä jälkiä, löytää niihin liittyvää tietoa mm. karttalähteistä ja kirjallisuudesta sekä tulkitsemaan niitä.

Sisältö

Jaksolla käydään läpi Suomen vanhaa kartta-aineistoa ja niiden syntyhistoriaa. Jaksolla perehdytään karttoihin ja erilaisiin julkaisuihin, joiden avulla yritetään selvittää mitä ihmisen tekemää ja rakentamaa eri aikoina maisema voi pitää sisällään. Lisäksi kurssilla analysoidaan erilaisia maisemaselvityksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Kurssiin kuuluu pakollisina opintoina periodilla IV järjestettävät arkistoekskursiot Turkuun ja Helsinkiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Huhtamies, Mikko: Maan mitta: maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008, Edita, Helsinki 2008, 549 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.