Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0048 P4b Maisemantutkimuksen kuvalähteet 2 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Eeva Raike

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusteet kuvalähteiden käytölle ja lähdekritiikille sekä tuntee keskeiset kuvien tutkimusmenetelmät, niille tyypilliset aineistot, käyttötavat, vahvuudet ja puutteet. Opintojakso luo perusvalmiudet maisemaa koskevien kuvalähteiden käytölle kandidaattiseminaarityössä.

Sisältö

Jaksolla perehdytään maisemantutkimuksen kuvalähteisiin, erityisesti valokuvaan, kuvan luonteeseen lähteenä sekä erilaisiin visuaalisen tutkimuksen menetelmiin.

Toteutustavat

Luento ja harjoitustyö ja itsenäistä työskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

mm. Taneli Eskola: Valon aakkoset - valokuvakirja Suomesta. 2005.

Toim. Jukka Kukkonen: Varjosta: tutkielmia suomalaisen valokuvan historiasta, 1999

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.