Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1001 S1 Tutkimuksen teoria ja tutkimustraditio 10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professorit ja muut pro gradu -töiden ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy syvällisesti kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkimushistoriaan yleisenä ja erityisenä kysymyksenä oman tutkimuksellisen suuntautumisensa mukaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu tutkimusteoriaan liittyvistä kursseista ja kirjallisuudesta. Opiskelija sopii opintojakson suoritustavoista professorin tai pro gradu -työnsä ohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Luennot, kirjatentit, esseet ja seminaarikurssit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee ja Harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
0-5 tai hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Tentittävästä kirjallisuudesta ja muista korvaavista suorituksista sovitaan professorin tai pro gradu -työn ohjaajien kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.