Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1006 S2 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen erityiskysymyksiä 10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professorit ja muut pro gradu -töiden ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään oppiainekohtaisista tai niiden välille sijoittuvista tieteellisistä erityiskysymyksistä. Erityiskysymykset voivat sisältää tieteenteoreettista ja metodologista ainesta tai yhtä lailla tieteellisen toiminnan käytännön taitojen syventäviä jatkokursseja.

Sisältö

Opintojakso koostuu erityiskysymyksiin liittyvistä kursseista ja kirjallisuudesta. Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen oppiaineiden alaan kuuluvaan tutkimustietoa soveltavaan projektiin. Projektit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Projekteista sovitaan lukuvuosittain.

Toteutustavat

Luennot, kirjatentit, esseet, projektityöt ja seminaarikurssit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee ja Harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
0-5 tai hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Tentittävästä kirjallisuudesta ja muista korvaavista suorituksista sovitaan professorin tai pro gradu -työn ohjaajien kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.