Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1011 S4 Valinnaisia erikoistumisopintoja tai harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professorit ja muut pro gradu -töiden ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää omaa erityisalansa asiantuntijuuttaan erityisesti akateemisten työelämävalmiuksien näkökulmasta. Syvempi asiantuntemus voi liittyä esimerkiksi tutkijuuteen, kansainvälisyyteen tai projektitaitoihin.

Sisältö

Jakso käsittää pro gradu -tutkielman tekemistä ja tieteellistä erikoistumista tukevia valinnaisia opintosuorituksia, esimerkiksi tietyn erityisalan kysymyksiä käsittelevään kirjallisuuteen perehtymistä. Jakso voi sisältää myös kansainvälisiä opintoja tai projekteihin tai seminaareihin osallistumista sekä työharjoittelua kotimaassa tai ulkomailla.

Toteutustavat

Luennot, kirjatentit, esseet, projektityöt, työharjoittelu ja seminaarit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Essee ja Työharjoittelu ja Portfolio

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
0-5 tai hyväksytty/hylätty

Lisätietoja

Tentittävästä kirjallisuudesta ja muista korvaavista suorituksista sovitaan professorin tai pro gradu -työn ohjaajien kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Syventävät opinnot (Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.