Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6024 P1a. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Kaisa Ilmonen, joka vastaa luennosta sekä ottaa vastaan luennon korvaavan kirjatentin.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteiden ja tutkimusalueiden tunteminen.

Sisältö

Tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen tutkimusalueisiin, peruskäsitteisiin, lajeihin ja keskeisiin tutkimussuuntauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi luentona, joka järjestetään yhteistyössä kotimaisen kirjallisuuden kanssa. Kurssin yhteydessä opiskelijoille annetaan ohjeistusta yleisen kirjallisuustieteen opiskelu- ja tenttimiskäytännöistä. Luento-osuuden kesto on 24 tuntia ja ohjeistuksen osuus 2 tuntia (tätä osuutta ei tentitä).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kertauskuulustelu
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, tentitään teos Koskela & Rojola, Lukijan ABC-kirja. Mikäli opiskelija on suorittanut Lukijan ABC-kirjan kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa, hän tenttii sen sijasta teoksen Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.