Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU3010 M3b Pro gradu -seminaari 10 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen sukupuolentutkimuksellisen tiedon tuottamiseen tutkielman kirjoittamisen ja siitä keskustelemisen muodossa. Hän osaa myös rakentavasti ja kriittisesti keskustelemalla osallistua muiden seminaarilaisten tutkimusten edistämiseen. Opiskelija ymmärtää oman tutkimuksensa sijainnin sukupuolentutkimuksen monitieteisessä kentässä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti koko kahden lukuvuoden opiskeluajan sukupuolentutkimuksen tutkimusseminaariin, jonka aikana hän tuottaa pro gradu -työskentelyään tukevia tekstejä.

Toteutustavat

Osallistuminen tutkimusseminaariin ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan seminaarin yhteydessä.

Lisätietoja

Seminaariin tulee ilmoittautua sukupuolentutkimuksen professorille syyslukukauden alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
M3a-b Tutkielmaopinnot (Sukupuolentutkimus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.