Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3085 S3.12. Kirjallisuus ja aika 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Aino Mäkikalli; luentokurssilla useita luennoitsijoita.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Sisältö

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Augustinus, Tunnustukset; Bahtin, The Dialogic Imagination. Four Essays; Genette, Narrative Discourse; Göttsche, Zeit im Roman; Lloyd, Being in Time; Meyerhoff, Time in Literature; Mendilow, Time and the Novel; Middeke (Hrsg.), Zeit und Roman; Mäkikalli: From Eternity to Time. Conceptions of Time in Daniel Defoe’s Novels; Poulet, Études sur le temps humain (Studies in Human Time); Ricoeur, Temps et Récit (Time and Narrative), Vol. I - III; Morson, Narrative and Freedom. The Shadows of Time; Saariluoma, Wilhelm Meisters Lehrjahre und die Entstehung des modernen Zeitbewuβtseins; Sherman, Telling Time. Clocks, Diaries and English Diurnal Form, 1660–1785; Westfahl, Slusser, Leiby (eds), Worlds Enough and Time: Explorations of Time in Science Fiction and Fantasy; Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (Time and Free Will); Heidegger, Oleminen ja aika; Pihlström, Siitonen, Vilkko (toim.), Aika; Eliade, Ikuisen paluun myytti; Koselleck, Vergangene Zukunft (Futures Past); Landes, Revolution in Time; Wendorff, Zeit und Kultur; Whitrow, Ajan historia; Elias, Über die Zeit (Time: An Essay); Forman & Sowton, Taking Our Time. Feminist Perspectives on Temporality; Götze, Zeitkulturen. Gedanken über die Zeit in den Kulturen; Nowotny, Time. The Modern and Postmodern Experience; Meretoja & Mäkikalli (toim.), Tulkintojen aika.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S3. Teoreettisia erikoistumisopintoja (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.