Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3079 S3.7. Poetiikka 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Hanna Meretoja

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Sisältö

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit: Todorov, The Poetics of Prose; Genette, Narrative Discourse; Uspenski, Komposition poetiikka; Mukařovský, Structure, Sign, and Function; Culler, Structuralist Poetics; Brooks, Reading for the Plot; Lotman, Merkkien maailma; Eco, A Theory of Semiotics; Riffaterre, Semiotics of Poetry, Barthes, Image-Music-Text; Tammi, Kertova teksti; Chatman (ed.), Literary Style; Enkvist, Stilforskning och stilteori; Worton & Still (ed.), Intertextuality. Theories and Practices; Broich-Pfister (Hrsg.), Intertextualität; Fowler (ed.), Style and Structure in Literature; Leech-Short, Style in Fiction; de Man, The Rhetoric of Romanticism; Ricoeur, The Rule of Metaphor; Gibson, Towards a Postmodern Theory of Narrative; Saariluoma, Nietzsche als Roman: über die Sinnkonstituierung in Thomas Manns “Doktor Faustus”; Hägg et al. (toim.), Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S3. Teoreettisia erikoistumisopintoja (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.