Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1624 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lehtori ja professori

Yleiskuvaus

Harjoittelu voi kuulua vapaavalintaisena opintona aine- tai syventäviin opintoihin. Aineopinnoissa siitä sovitaan lehtorin, syventävissä opinnoissa professorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään opiskelun kuluessa hankkimiaan taitoja kirjallisuusalan käytännön työtehtävissä.

Sisältö

Vapaavalintainen harjoittelujakso syventää opiskelijan asintuntijuutta kirjallisuuden alan tehtävissä. Kotimaisen kirjallisuuden opiskelija voi hakeutua esimerkiksi CIMO:n kautta harjoitteluun myös ulkomaisiin yliopistoihin ja sisällyttää näin opintoihinsa kansainvälistymisjakson. Harjoittelutehtävät vaihtelevat ulkomailla sopimuksen mukaan opetustyöhön osallistumisesta oppimateriaalin tekoon, opiskelijoiden ohjaamisesta kirjastonhoitoon.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu

Työharjoittelu ja raportin laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Työllistymistä silmällä pitäen tutkintoon on suositeltavaa liittää omaan opiskelualaan liittyvää työharjoittelua. Kolmen kuukauden palkallisesta harjoittelusta, jonka päätteeksi tehdään harjoitteluraportti, voi saada 5 op.

Turun yliopiston välittämien harjoittelupaikkojen lisäksi opiskelija voi hankkia omatoimisesti harjoittelupaikan, johon työnantaja voi anoa tiedekunnan kautta rahoitustukea. Rahoituksen määrä on vuosittain rajoitettu ja sen myöntäminen harkinnanvaraista. Ks. lisätietoja humanistisen tiedekunnan kotisivulta.

Joka toinen vuosi kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestöjen ja yleisen kirjallisuustieteen kanssa järjestettävä Tutustuminen työelämään -kurssi (2 op) tähtää niin ikään työelämävalmiuksien parantamiseen.

Työelämätaitoja voi hankkia myös palkattomalla, lyhytkestoisella, omaan opiskelualaan liittyvällä työharjoittelulla, josta saa opintopisteitä (esim. kirjallisuustapahtumien ja kirjallisten organisaatioiden järjestelytehtävät, lehtikirjoittaminen, lukipiirien vetäminen).

Harjoittelun päätteeksi kirjoitettavasta raportista tulee käydä ilmi harjoittelun merkitys oman opinalan tuntemuksen lisäämisessä. Harjoittelun raportoinnista, hyväksymisestä osaksi tutkintoa ja pisteityksestä sovitaan oppiaineen vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.