Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0017 P1b Kulttuuriperintöprosessien jäljillä 3 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Historian lehtori Anna Sivula

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kulttuuriperintöprosesseihin ja tapoihin, joilla menneisyyden tulkinnat vaikuttavat prosessien etenemiseen. Opiskelija oppii erottamaan toisistaan historian ja menneisyyden käsitteet. Hän tutustuu alustavasti historiakulttuurin käsitteeseen ja oppii erittelemään oman aikansa historiakulttuuria.

Sisältö

Luentokurssi koostuu eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja historian vuorovaikutussuhdetta valottavista luennoista. Kurssiin sisältyy pienimuotoisia harjoitustehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento- ja harjoituskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Oheiskirjallisuus: Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? THY, Turku 2010.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.