Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0043 P4a Harjoitusseminaari 3 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kultturiperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin ja kohteisiin. Hän oppii tarkastelemaan kulttuuriperintöä paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa.

Sisältö

Harjoitusseminaarissa tutustutaan keskeisiin kulttuuriperintöä koskevien käytäntöjen ja sovellusten periaatteisiin sekä maailmanperintökohteisiin. Kurssilla myös harjoitellaan tieteellisen tiedonhaun, kirjoittamisen ja esiintymisen perusteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.