Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU0010 P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin professori.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet sekä tuntee digitaalisen kulttuurin kehityksen pääpiirteet teknologisen muutoksen kulttuurisen ymmärryksen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee perusteet digitaalisen kulttuurin tieteenalamäärittelystä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan digitaalisen kulttuurin kehittymiseen, oppialan peruskäsitteistöön, osa-alueisiin sekä uusimpiin toimintatapoihin kansallisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentittävä kirjallisuus:
Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka – Östman, Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Helsinki; Gaudeamus. 2009. s. 233.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Ensimmäinen opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka – Östman, Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Helsinki; Gaudeamus. 2009. s. 233.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.