Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU1015 A1 Tutkielmaseminaari 10 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3).

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, jossa sovelletaan monitieteisiä digitaalisen kulttuurin tutkimusmetodeja. Opiskelija oppii tieteelliseen keskusteluun ja arviointiin liittyviä perustaitoja.

Sisältö

Opintojakso koostuu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisistä luennoista sekä oppiainekohtaisesta, pienryhmissä annettavasta metodiopetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Harjoituskurssi ja seminaarityöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Tutkielma / opinnäytetyö

Luennot, seminaarityöskentely, tutkielma ja soveltava osio.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Pääaineiopiskelijoiden kurssirviointi suoritetaan vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu. Huom. kypsyyskokeeseen voi osallistua vasta, kun kirjallisen viestinnän kurssi (koodi EIHS0013) 3 op on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijat huom! Tutkielmaseminaari on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille. Orientaatioluentoja ei tarvitse suorittaa uudelleen, mikäli opiskelija on osallistunut niihin pääaineensa tutkielmaseminaarissa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.