Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU1117 A4 Projektityöskentely 6 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin henkilökunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin painopistealueiden käytännön toiminnan. Hän hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa ottaa rajattua vastuuta projektityöstä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu yhden tai useamman digitaalisen kulttuurin painopistealueen tutkimus- tai tuotantoprojektiin. Opintojakso sisältää sekä teoreettista opiskelua mm. projektitoiminnasta että käytännön harjoittelua projektityöntekijänä.

Toteutustavat

Projekti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Projektiin osallistuminen ja lopputyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. ja/tai 3. opiskeluvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vetäjän osoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.