Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0011 K.1. SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI, LUENNOT 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa alkeita siitä, miten sosiologiassa tarkastellaan yhteiskunnan ilmiöitä.

Sisältö

Kurssilla sosiologian perusteisiin tutustutaan tarkastelemalla tieteenalan syntyä ja historiaa, luonnetta sekä eräitä sen peruskäsitteitä ja -näkökulmia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Perus- ja aineopinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
TS1 SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
TS1 Sosiologian peruskurssi (Taloussosiologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot