Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0120 TS7 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, LUENNOT 2 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän muutosta käsittelevän sosiologisen tutkimuskentän.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan työelämän muutokseen tietoyhteiskunnassa, tietotyön erityispiirteisiin sekä uuden teknologian vaikutuksiin. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi työelämän laatuun ja työelämän rakenteisiin liittyviä kysymyksiä sekä arvioidaan kriittisesti työelämän nykytilasta käytävää julkista keskustelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luentokurssi järjestetään intensiiviopetuksena. Luennoitsijana toimii dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu
tai
Essee

Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: luentokurssille osallistumalla tai kirjoittamalla esseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama lukemisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
TS7 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot