Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0121 TS7 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella työelämää ja sen keskeisiä piirteitä sosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työelämän muutosta ja nykyistä luonnetta käsitteleviin teoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pyöriä, Pasi (2012)(toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki, Gaudeamus.
  2. Furåker, Bengt et al. (2007): Flexibility and stability in working life. NY, Palgrave Macmillan. (HUOM: e-kirjana kirjaston kokoelmissa)
  3. Noon, Mike & Blyton, Paul (2007): The realities of work: experiencing work and employment in contemporary society. NY, Palgrave Macmillan. Luvut 1-4 ja 9-12.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
TS7 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot