Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0116 TS5 MATKAILUN SOSIOLOGIA, LUENNOT 2 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija saa yleiskuvan matkailun sosiologiasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida matkailua ilmiönä sekä sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja toimijoita historiallisesta ja globaalista näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan matkailua sosiologisesta näkökulmasta niin, että ilmiön yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys käy ilmi. Opintojaksolla käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luentokurssi järjestetään intensiiviopetuksena. Luennoitsijana toimii professori Antti Honkanen Itä-Suomen yliopistosta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Osana luentokuulustelua tentitään artikkelikokoelma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
TS5 MATKAILUN SOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot