Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0117 TS5 MATKAILUN SOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan näkemys tietyistä matkailun sosiologian osa-alueista laajenee. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida matkailua ilmiönä sekä sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja toimijoita historiallisesta ja globaalista näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään seuraaviin aiheisiin: matkailun sosiologian suhde muihin sosiaalitieteisiin, yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus matkailuilmiöön historiallisen tarkastelun perusteella, matkailun motivaatioiden tutkiminen sekä matkailun vaikutukset matkakohteessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Sähköinen kirjatentti. Kurssin kirjallisuuden voi tenttiä Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa ajalla 3.3.–11.4.2014. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä löydät oppiaineen internetsivuilta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bowen, David (2009): Contemporary Tourist Behaviour. Yourself and Others as Tourists. Cabi.
  2. Holden, Andrew (2005): Tourism studies and the social sciences. London, Routledge.
  3. Kostiainen, Auvo et al. (2004): Matkailijan ihmeellinen maailma: matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Helsinki, SKS.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
TS5 MATKAILUN SOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot