Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0115 TS4 KULUTUSSOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan näkemys kulutuksesta taloussosiologisena ilmiönä syvenee.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa eri näkökulmista käsitteleviin artikkeleihin ja kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ahlqvist, Kirsi et al. (toim.) (2008): Kulutuksen pitkä kaari: niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin. Helsinki, Palmenia University Press. Sivut 1–148 ja 241–413
  2. Lury, Celia (2011): Consumer culture, 2. uud. painos. Cambridge, Polity.
  3. Luennoitsijan ilmoittama artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
TS4 KULUTUSSOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot