Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0112 TS3 KULTTUURIN JA ELÄMÄNTAVAN SOSIOLOGIA, LUENNOT 2 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Luentokurssilla opiskelija perehtyy elämäntavan, elämäntyylien, kulttuurin ja vapaa-ajan käsitteisiin sekä niitä koskeviin tutkimuskäytäntöihin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja ja näiden yhteyksiä yhteiskunnan rakenteellisiin tunnuspiirteisiin.

Sisältö

Luentokurssin aikana tutustutaan elämäntapaan vaikuttaviin tekijöihin sekä elämäntavan muutoksiin. Opintojaksolla tarkastellaan myös elämäntapoihin vaikuttavia tekijöitä kuten työtä, ajankäyttöä, kulutusvalintoja, sukupolvien välisiä eroja, kansainvälistymistä sekä laajemmin kulttuurin käsitteen monimuotoistumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot