Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0113 TS3 KULTTUURIN JA ELÄMÄNTAVAN SOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelijan tietämys kulttuurin ja elämäntavan sosiologisesta tarkastelusta syvenee.

Sisältö

Kirjallisuusosion aikana tutustutaan kulttuuristen ilmiöiden ja elämäntavan sosiologian ajankohtaisiin suuntauksiin kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Karisto, Antti et al. (2009): Matkalla nykyaikaan. 5. painos tai vanhempi. Helsinki, WSOY. Luvut I ja II.
  2. Bryman, Alan (2004): The disneyization of society. London, Sage Publications. (HUOM: e-kirjana kirjaston kokoelmissa)
  3. Luennoitsijan ilmoittama artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot