Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP5998 P.1 JOHDATUS SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN PERUSTEISIIN (P) 7 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio ja Katja Forssén

Yleiskuvaus

SOSP5998 Sosiaalipolitiikan kirja ja luento (3op)
SOSP5997 Sosiaalityön kirja ja luento (3op)
SOSP5999 Reader/Workshop (1op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tieteellisen tutkimuksen alat ja painopistesuunnat sekä hallitsee sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön peruskäsitteistön.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön historialliseen kehitykseen, sosiaalipoliittisten järjestelmien pääpiirteisiin sekä sosiaalisen toiminnan kytkeytymiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Toteutustavat

Kirjallisuus ja luento (28 h) + 10 h workshop sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat workshopin sijasta erillisen teoksen. Kuulusteluja järjestetään syyslukukaudella kolme kertaa: luennon päätteeksi ja 2 rästitenttiä (marraskuun ja joulukuun tiedekunnan tenttipäivinä). Lisäksi kuulusteluja järjestetään tiedekunnan kesätenttipäivinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Luentokuulustelu, jonka yhteydessä tentitään alla olevat teokset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sosiaalipolitiikan kirja ja luento arvostellaan yhtenä kokonaisuutena, sosiaalityön kirja ja luento arvostellaan yhtenä kokonaisuutena ja sivuaineopiskelijoiden teos yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5. Workshop-työskentely arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat:

Havakka, Niemelä & Uusitalo: Sosiaalivakuutus

Raunio: Olennainen sosiaalityössä (2. uudistettu painos 2009)

 

Sivuaineopiskelijat: 

Havakka, Niemelä & Uusitalo: Sosiaalivakuutus

Raunio: Olennainen sosiaalityössä (2. uudistettu painos 2009)

Särkelä & Eronen (toim.): Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot (reader)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot