Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6005 P.2 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA (P) 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist (sosiaalityö) ja Suvi Salmenniemi (sosiologia)

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijat:
SOSP4027 Luennot 3op
SOSP4028 Verkko-opinnot 3op
Sivuaineopiskelijat:
SOSP4027 Luennot 3op
SOSP4029 Kirjat 3op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista sekä niiden historiallisesta rakentumisesta ja muutoksista.

Sisältö

Sekä pää- että sivuaineopiskelijat perehtyvät luennoilla suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja muutosprosesseihin. Pääaineopiskelijat osallistuvat verkko-opinnoissa keskusteluun, jota käydään poliittista kulttuuria, sosiaalisia ongelmia, perhettä, työelämää, muuttoliikettä, yhteiskuntaluokkia ja sukupuolijärjestelmää käsittelevien tekstien pohjalta. Sivuaineopiskelijat puolestaan suorittavat kirjatentin. Valittava kirjallisuus käsittelee suomalaista yhteiskuntaa ja sen muutoksia talouden, luokkaerojen, sukupolvien, sukupuolen sekä elämäntapahtumien näkökulmista.

Toteutustavat

A) Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson luennot (18h) ja niiden pohjalta tehtävän luentopäiväkirjan (3op) sekä verkko-opinnot (3op).
B) Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson luennot (18h) ja niiden pohjalta tehtävän luentopäiväkirjan (3op) sekä kirjallisuustentin (3op).
HUOM. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijat tekevät kolmesta luennosta sosiologian opiskelijoita laajemman kolmen sivun mittaisen luentopäiväkirjan ja saavat näin luento-osuudesta yhden pisteen enemmän.

Vaadittavat opintosuoritukset

A) Pääaineopiskelijat: Luennoista tehtävä luentopäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.
B) Sivuaineopiskelijat: Luennoista tehtävä luentopäiväkirja ja kirjatentti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijat tenttivät kaksi kirjaa seuraavista tenttiakvaariossa:

Erola (toim.): Luokaton Suomi?

Heiskala & Luhtakallio (toim.): Uusi jako: Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta?

Karisto (toim.): Suuret ikäluokat.

Koskinen ym.: Suomen väestö (2. laitos). Kirjasta tentitään kokonaisuudessaan vain luvut 1,3,5 ja 7. Luvusta 2 tentitään alaluvut 2.1.-2.2. ja 2.8.-2.9., luvusta 4 alaluvut 4.1., 4.2.1. ja 4.2.5. ja luvusta 6 tentitään muut osat paitsi alaluvut 6.2.1.-6.2.2. ja 6.2.4. Kirjasta opiskellaan Suomen väestökehityksen keskeiset linjat, joten taulukoiden, graafisten esitysten ja kaavioiden yksityiskohtainen muistaminen ei ole tarpeen.

Saari (toim.): Historiallinen käänne.

Tolonen (toim.): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli.

Lisätietoja

Huom. Opiskelijat tenttivät vain kaksi kirjaa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot