Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6019 P.4 SOSIAALIPOLITIIKAN PAIKALLISET, KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET HAASTEET (P) 7 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Yleiskuvaus

SOSP6019 Kirjat (5op)
SOSP6020 Luento (2op)

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on tutustua niihin prosesseihin, jotka yhtäältä vaativat lisääntyvää sosiaalipoliittista toimintaa, mutta jotka samalla muuttavat sosiaalipolitiikan toimintaedellytyksiä. Tarkastelu ulottuu suomalaisista paikallistason haasteista aina globaaleihin ongelmiin. Jakson keskiössä ovat mm. kuntien rooli sosiaalipolitiikan toteuttajana, väestömuutokset, väestön vanheneminen, rikkaiden ja köyhien maiden väliset suhteet, Euroopan unioni, talouden globalisaatio ja post-kommunististen transitiomaiden ongelmat.

Sisältö

Opiskelija tutustuu pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin erityispiirteisiin sekä väestömuutokseen, työmarkkinoiden, hyvinvointipalvelujen ja julkisen sektorin haasteisiin. Lisäksi hän osaa kuvata kuntien roolia sosiaalipolitiikan toteuttajana, tuntee Euroopan unionin toimintaa erityisesti sosiaalipolitiikan alalta ja osaa kuvata talouden globalisaatiota sekä post-kommunististen transitiomaiden ongelmia.

Toteutustavat

Luennot 22 h ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Luentokuulustelu ja kirjallisuuskuulustelu erikseen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot (2 op) ja kirjallisuus (5 op) arvostellaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koskiaho: Hyvinvointipalveluiden tavaratalossa, sivut 9-62 ja 165-257

Timonen: Ageing Societies

Taylor-Gooby: New Risks, New Welfare - the Transformation of the European Welfare State, sivut 1-28, 83-110 ja 209-238

Andersen ym.: The Nordic Model. Embracing Globalisation and Sharing Risks. Löytyy netistä: http://www.etla.fi/files/1892_the_nordic_model_complete.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot