Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7004 A.1.1 SOSIAALITYÖN TRADITIOT JA TEORIAPERUSTEET (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén

Yleiskuvaus

STYÖ7004 Kirja (1op)
STYÖ7005 Luento (2op)
STYÖ7006 Essee (1op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön kehityksestä, opillisesta ja ammatillisesta perinteestä sekä keskeisimmistä teoreettisista lähestymistavoista.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi sosiaalityön keskeisimpiä teoriasuuntauksia, niiden kehityshistoriaa ja soveltamistapoja.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Toteutustavat

Luento 18 h ja essee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Essee

Osallistuminen luennoille, yhdistetty luento- ja kirjallisuuskuulustelu, essee (esseen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2013).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Yhdistetty luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä essee arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Howe: An Introduction to Social Work Theory

Oheismateriaali: Payne: Modern Social Work Theory

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot