Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7010 A.1.2 IHMISKÄSITYS JA ETIIKKA SOSIAALITYÖSSÄ (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7010 (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön eettisistä sitoumuksista sekä erilaisten ihmiskäsitysten yhteyksistä sosiaalityön käytäntöihin. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalityöhön ammattikäytäntönä ja yhteiskunnallisena professiona.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön ihmiskäsitystä, eettisiä kysymyksiä ja ammatillisia sitoumuksia.

Toteutustavat

Luennot 12h, essee ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pehkonen & Väänänen-Formin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot