Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ1005 A.5.1 ERILAISIA NÄKÖKULMIA PERHEESEEN (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Anniina Kaittila
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ1005 Kirjat (2op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan perhesuhteita monisävyisesti sekä ymmärtämään erilaisten perhemuotojen asemaa yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustietoa perheestä sekä lisätä ymmärrystä erilaisten perhemuotojen asemasta yhteiskunnassa. Kurssilla perehdytään erilaisten perhejärjestelyiden monimuotoisuuteen, perhettä koskeviin yhteiskunnallisiin teorioihin sekä tämän hetkisen perhetutkimuksen keskeisiin tutkimuskysymyksiin.

Toteutustavat

Kirjallisuuskuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

kaksi teosta seuraavista:

Castren: Onko perhettä eron jälkeen?

Aalto & Kolehmainen (toim.): Isäkirja

Forssén, Haataja & Hakovirta (toim.): Yksinhuoltajuus Suomessa

Hämäläinen & Kangas (toim.): Perhepiirissä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot