Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7041 A.5.2 LÄHISUHDEVÄKIVALTA TRAUMANÄKÖKULMASTA (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7041 (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisen traumakäsitteistön sekä ymmärtää lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan dynamiikan, erilaiset traumavaikutukset yksilöihin sekä periaatteet tapauksiin kohdistettavasta väkivaltatyöstä.

Sisältö

Opiskelija reflektoi luennolla ja artikkelikokoelmasta opittua.

Toteutustavat

Luennot 15 h ja artikkelikokoelma (löytyy Moodlesta).

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee tai oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot